Frederiksbergsk Folkeparti er folkets parti. Derfor er medlemskab naturligvis gratis. Indsamlinger til partikassen vil ske løbende, men du kan også støtte partiet ved at købe ind i FF-Butikken. Støt op, så vi sammen kan bekæmpe den jyske indvandring.

REGLER FOR MEDLEMSKAB
Alle der ikke er jyder kan som udgangspunkt bliver medlem af partiet. Folk bosiddende i Jylland kan ikke blive medlem. Bor du i Jylland og føler at du alligevel har ret til at blive medlem kan du skrive en e-mail til frb.folk@gmail.com hvor du forklarer din tilknytning til Frederiksberg samt din modstand mod det sted du i øjeblikket har bopæl. Der vil herefter blive taget stilling til din ansøgning.
Der vil blive slået hårdt ned på politisk spionage!

I Frederiksbergsk Folkeparti findes der to slags medlemskaber: A- og B-medlemmer. A-medlem kan man kun blive som bosiddende på Frederiksberg med mindre partiledelsen giver dispensation. Mener du at du er værdig til dispensation skal du skrive en mail til frb.folk@gmail.com
B-medlemmer er alle andre.

KLIK HER FOR AT BLIVE MEDLEM