VI KÆMPER FOR:

ET JYDEFRIT FREDERIKSBERG:
– Samtlige jyske indvandrere skal sendes hjem (der skal dog være mulighed for dispensation for anden generations jyder, hvis de vel og mærke har en ikke 100% jysk baggrund.)
– Jyder og fynboer skal stå bagerst i køen om bl.a. børnehavepladser, hofteoperationer og boliger.

ET SELVSTÆNDIGT FREDERIKSBERG:
– Vi skal have et selvstændigt Frederiksberg. Dette er partiets mål.
– Nej til regionen. Vi skal ikke styres fra Hillerød. Frederiksberg skal udtræde af Region Hovedstaden og Frederiksberg Hospital skal genetableres til fordoms styrke.
– Der skal bygges en voldgrav mod Nørrebro. Den kan passende løbe, der hvor Ågade løber i dag. Der er allerede andre kræfter, der er med på ideen.
– Frederiksberg skal have sin egen valuta: F-mark. Alle ansatte i virksomheder og offentlige institutioner på Frederiksberg bør få 50% af deres løn udbetalt i F-mark, som derefter kun kan bruges på Frederiksberg. På lang sigt er det meningen at Frederiksberg skal udtræde af den fælles valuta (kronen) og F-mark skal blive den eneste gangbare valuta på Frederiksberg. Frederiksberg skal have sin egen pendant til Nationalbanken
– Frederiksberg skal have sit eget flag.
– Frederiksbergs Efterretningsdirektorat (FED) skal oprettes for at beskytte Frederiksberg mod udefra kommende trusler.

ET FREDERIKSBERG MED SJÆL:
– Vi skal frede butikker og beværtninger med særligt historisk betydning på Frederiksberg. Naturligvis skal virksomheder kunne lukke og skifte hænder som man vil, men vi skal undgå endnu en Endestationsepisode, hvor en butiksejer mobbes ud og tvinges til at sælge og omdanne en hæderkronet Frederiksberginstitution til et mokka-helvede.
– De små hække på ”græstrappen” foran Frederiksberg Slot skal fjernes, så børn igen kan rulle sig ned ad dem i deres flyverdragter. Det skaber et særligt forhold til haven blandt den unge generation.
– Frederiksberg skal have sin egen tidszone. Frederiksberg-tid (eller FCT – Frederiksberg Central Time) vil være 5 minutter foran CET, som Danmark kører på. Det vil sige, at vi vil fejre nytår 5 minutter før danskerne og Frederiksbergs rådhus vil være det første i Rigsfællesskabet til at ringe det nye år ind.
– Daginstitutioner på Frederiksberg skal pålægges, at servere østers, kaviar (helst på blinis) eller foie gras mindst en gang om ugen. På den måde opnår den frederiksbergske ungdom også vigtig dannelse ved, på et tidligt stadie i deres liv, at lære hvordan man håndterer en østerskniv.

UDDANNELSE:
– Landbohøjskolen skal væk. Den fungerer som en jydemagnet med de problemer det fører med sig. Den bør nedlægges og i stedet skal opføres Frederiksbergs Universitet.
– Børn på Frederiksberg skal have Frederiksbergs historie på skoleskemaet.

KULTUR:
– FB skal have automatisk oprykning til Superligaen.
– Ingen støtte til FC København. Af rent principielle grunde skal Frederiksberg ikke på nogen måde støtte en klub, der bærer en anden bys navn. Der skal være mere støtte til de rigtige Frederiksberg hold som FB, og nogle andre.
– Jyske ord som “træls”, “bette”, “mojn”, “noller”, “bøvl” osv. skal fjernes fra den danske retskrivningsordbog og nudansk ordbog, idet det er udbredte jyske ord og derfor ikke hører til i danske ordbøger.
– Der skal indføres en særlig skat for at bruge selvsamme jyske ord i skrifter til offentlig udgivelse.

BOLIGPOLITIK:
– Alt for mange studerende og ældre presses ud af byen på grund af det udefrakommende pres på boligpriserne. Derfor skal der bygges ekstra studie- og ældreboliger, som kun kan besættes af ægte Frederiksbergborgere, med et beviseligt langvarigt tilhørsforhold til Frederiksberg.

SOCIALPOLITIK:
– Væk med udligningsordningerne. Vi skal ikke betale for jydernes velfærd og motorveje.

TRAFIKPOLITIK:
– Vi går ind for en anti-bondsk beskyttelsesmur. Eller en betalingsring, som andre kalder den. Selvfølgelig uden betaling for Frederiksberg-borgere.
– Nordre Fasanvej skal indføres på Matadorbrættet. Der skal også præciseres at Rådhuspladsen er Frederiksberg rådhusplads.
– Der bør være 50% moms på storebæltsrejser i østgående retning. Desuden bør momsen fjernes for dem der, af uforståelige årsager, ønsker at rejse over broen i vestgående retning.
– Roadpricing på traktorer, men ikke på de små havetraktorgræsslåmaskiner, der giver mænd med lavt selvværd et indhold i hverdagen.

DYREVELFÆRD:
– Grise bør have ekstra beskyttelse. Jyders misbrug af grise bør stoppes. Vi mener at et grise-beskyttelsesprogram bør igangsættes hurtigst muligt. Grisen er et dejligt og velsmagende dyr og derfor mener vi at hver husstand, SOM MIDLERTIDIG LØSNING, bør have lov til at holde én gris i bymæssig bebyggelse, for at komme misbruget af disse dyr til livs.

MILJØ- & KLIMAPOLITIK:
– Solceller på alle offentlige bygninger. Da resten af Danmark satser mere og mere på vindenergi er det penge direkte ned i jyske lommer. Derfor skal vi satse på solceller og sætte solcelleanlæg på alle offentlige bygninger, så de kan blive selvforsynende med energi.

UDENRIGSPOLITIK:
– Bevar Schweiz. Schweiz er et vigtigt socialt eksperiment og en turistattraktion, som er med til at vise diversiteten i det europæiske samfund. Det er vigtigt at vi bevare dette frirum.